Bli medlem

Som medlem i NATF er dere en del av Norges største teatermiljø.
Alle grupper som arbeider med teatervirksomhet på amatørbasis, kan være medlem.
NATF er også åpent for personlig medlemskap.

Gruppemedlemskap koster:
Kategori 1: 1 – 10 medlemmer kr. 1.000,- (m/forsikring kr. 1.400,-)
Kategori 2: 11 – 25 medlemmer kr. 2.000,- (m/forsikring kr. 3.000,-)
Kategori 3: 26 – 50 medlemmer kr. 2.500,- (m/forsikring kr. 4.500,-)
Kategori 4: 51 – 100 medlemmer kr. 3.500,- (m/forsikring kr.7.500,-)
Kategori 5: 101 medlemmer eller flere kr. 3.500,- (m/forsikring kr.7.500,- + kr. 40,- pr. pers over 100 medlemmer)

Personlig medlemskap

Som medlem i Norsk Amatørteaterforbund er du en del av Norges største teatermiljø. du mottar informasjon fra NATF om aktuelle saker og du får medlems pris på kursene under Teaterdagene.

Personlig medlemskap kr.200,- (m/forsikring kr. 250,-)